Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Human


Σήμερα ξεκινάμε με μουσική και τέχνη 😇

Take a look in the mirror
And what do you see
Do you see it clearer
Or are you deceived
In what you believe
'Cause I'm only human after all
You're only human after all
Don't put the blame on me
Don't put your blame on me

Some people got the real problems
Some people out of luck
Some people think I can solve them
Lord heavens above

😏
Δημοσίευση σχολίου