Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Το Α και το Ω είναι το σωστό timing

Πίνω για να ξεχνώ τον πόνο 😅😅😅😅😅😅😅

Καλά αν κάτσει και αυτό το στοίχημα, θα πρέπει να ανοίξουμε αντίστοιχο γραφείο "σ_ _ _ _ _ _ _ _ _ν ", για να βγάζουμε και κανέναν παρά.
Τόσα πολλά έχουμε κάνει μέχρι τώρα...

Το Α και το Ω είναι το σωστό timing αλλά επίσης και ο σωστός συνδυασμός.
Στα λέω γιατί πια ήμαστε παλιοί στο κουρμπέτι 😃

Περιμένουμε αποτελέσματα και αν είναι θετικά, κάάάάάάτι ίίίίίσως σου πούμε 😜😜

Καλημερούμπες....
See you
Δημοσίευση σχολίου