Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Χρόνια πολλά !

Η Επέτειος του ΟΧΙ μνημονεύει την άρνηση της Ελλάδας στις ιταλικές αξιώσεις.
Συνέπεια της άρνησης αυτής, ήταν η είσοδος της Χώρας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940.
Εμείς το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να συμμετάσχουμε στις παρελάσεις και να θυμίζουμε την ιστορία σε όλους τους παλιούς και νέους της κοινωνίας μας, ώστε ποτέ να μην ξεχαστούν οι ήρωες του 40.
Χρόνια μας πολλά.
Δημοσίευση σχολίου